19th Ave New York, NY 95822, USA

Termeni și condiții

Este interzisă divulgarea către un terț, persoană fizică sau juridică a datelor, informațiilor, materialelor sau sintezelor furnizate pe parcursul programelor de formare desfășurate de către societatea Boomerang Academy, precum și a oricăror altor date, informații, materiale sau sinteze care pot prejudicia în orice fel, direct sau indirect societatea Boomerang Academy indiferent dacă acestea sunt utilizate în scopuri comerciale sau nu. 

Este interzis să se copieze, să se retranscrie sau să se folosească datele, informațiile, prezentările, tematicile materialele sau sintezele furnizate de echipa Boomerang Academy în alt scop în afara celui care a făcut obiectul colaborării cu Boomerang Academy.

În cazul în care se constată că această clauză a fost încălcată și că s-a realizat distribuirea materialelor aflate în proprietatea Boomerang Academy și realizate de aceasta, fără  a exista un acord scris în acest sens, ne rezervăm dreptul de a solicita daune materiale.